Witamy

Celem Klastra jest wspieranie jego Uczestników w nawiązywaniu wielopłaszczyznowych powiązań kooperacyjnych, w szczególności wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, inwestycyjnych, edukacyjnych oraz badawczych- które nazwać można Produktami Klastra. Ich liczba jest nie ograniczona, a o formie decydują Członkowie Klastra w zależności od zidentyfikowanego, wspólnego celu, który przyniesie im korzyść. Przedsiębiorstwa skupione w Klastrze konkurują ze sobą w sposób naturalny poprzez działanie na tych samych polach gospodarki, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działa. Szczególnym zadaniem, które łączą wszystkie podmioty zaangażowane w powiązanie tworząc wspólny cel jest: ...

>>>

Dowiedz się więcej:

Konferencje oraz Targi Medyczne

Konferencje oraz Targi Medyczne

Zagraniczne konferencje oraz targi medyczne to sposób nie tylko na promocję oferty usług dostępnych ...
Mapa Klastrów PARP

Mapa Klastrów PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości baza informacji o zasięgu oddziaływania klastrów, ich wspó...

Czym jest Klaster?

Profesjonalne Szkolenia Medyczne

Zostań Członkiem PKM